Usługi

Usługi

Poznaj nasze usługi

Pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego wiąże się ściśle z działaniem i wykorzystywaniem urządzeń automatyki związanych z realizacją zadań bezpieczeństwa w systemie technicznym.

 

Aby uzyskać bezpieczeństwo funkcjonalne obiektu technicznego, system związany z bezpieczeństwem musi funkcjonować poprawnie, a gdy zdarzy się sytuacja awaryjna, musi zachować się w ściśle określony sposób, czyli tak, aby utrzymać obiekt w stanie bezpiecznym lub sprowadzić go do tego stanu. Spełnić musi jednocześnie szereg szczegółowych wymagań określonych przez normy bezpieczeństwa funkcjonalnego (np. PN-EN 61508, PN-EN 61511), które określone muszą zostać jeszcze przed jego zaprojektowaniem (np. wymagania SRS – Safety Related Specidication, czy SIL – Safety Integrity Level).

 

Specjaliści Działu Analiz Technicznych ASE wspomagają procesy realizacji zadań poszczególnych etapów cyklu życia bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, których najważniejszymi fazami są:

  • określanie wymagań redukcji ryzyka dla scenariuszy awaryjnych i identyfikowanie wymaganych funkcji bezpieczeństwa,
  • określanie wymagań nienaruszalności bezpieczeństwa SIL dla funkcji bezpieczeństwa,
  • określanie specyfikacji wymagań bezpieczeństwa SRS,
  • wspomaganie procesu projektowania systemów automatyki zabezpieczeniowej, zgodnej ze stawianymi wymaganiami bezpieczeństwa funkcjonalnego,
  • weryfikacja SIL systemów realizujących funkcje bezpieczeństwa, zgodna z wymaganiami norm bezpieczeństwa funkcjonalnego (czyli uwzględniająca nie tylko czynniki niezawodnościowe, ale także
  • ograniczeń architektonicznych oraz zdolności unikania błędów systematycznych).

Ponadto oferujemy możliwość przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Zaletą tego typu analizy jest możliwość zidentyfikowania działań, które są lub były podejmowane lub które muszą zostać podjęte, w celu zapewnienia jednolitej polityki zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w zakładzie przemysłowym.

 

Wybierając nasze usługi związane z analizami bezpieczeństwa funkcjonalnego spełnić można wymagania norm zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym, wskazujące na konieczność posiadania kwalifikacji oraz niezależność organizacyjną przeprowadzanych zadań. Nasi specjaliści posiadają udokumentowaną i potwierdzoną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie zagadnień bezpieczeństwa funkcjonalnego (Certified Functional Safety Professional wydane przez organizację CFSE Governance Board.