Usługi

Usługi

Poznaj nasze usługi

W ramach naszej oferty związanej z analizą zagrożeń i ryzyka znaleźć można m.in. następujące metody:

 

  • PHA (ang. Preliminary Hazard Analysis): wstępna analiza zagrożeń, przydatna głównie w fazie koncepcyjnej,
  • HAZID (ang. Hazard Identification Study): identyfikacja zagrożeń,
  • HAZOP (ang. Hazard and Operability Study): analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych,
  • EHAZOP (ang. Electrical Hazard and Operability Study): analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych systemów elektrycznych/energetycznych,
  • LOPA (ang. Layers of Protection Analysis): analiza warstw zabezpieczeń,
  • FTA (ang. Fault Tree Analysis): analiza drzew niezdatności,
  • RBD (ang. Reliability Block Diagram): analiza bloków niezawodności,
  • FMEA/FMECA (ang. Faiulre Modes, Effect & Criticality Analysis): analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń.
  • Szeroki wachlarz oferowanych usług pozwala na dopasowanie zakresu prac do wymagań klientów i wpływa na sprawną i rzetelną realizację analiz i ocen ryzyka. Efektem prac jest pełny i rzeczywisty obraz
  • zagrożeń i ryzyka przypisany do części lub całości zakładu przemysłowego.

 

Jesteśmy w stanie wspomóc proces tworzenia kryteriów dopuszczalności ryzyka dla obiektów technicznych opracowując matryce ryzyka dopasowane do specyfiki każdego zakładu przemysłowego. Dzięki temu wyniki wszelkich analiz ryzyka dla zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych nie są niedoszacowane lub przeszacowane. Rozwiązania rekomendowane podczas analiz są adekwatne do rzeczywistych potrzeb redukcji ryzyka występującego w zakładzie przemysłowym. Pozwala to na uniknięcie poważnych szkód, jak również zawyżania kosztów implementacji środków redukcji ryzyka.

 

Nasze doświadczenie w przeprowadzaniu analiz ryzyka poparte jest bogatą listą wykonanych projektów analitycznych oraz referencjami z wielu gałęzi przemysłu, m.in. z branży chemicznej, petrochemicznej, wydobywczej, energetycznej, czy też spożywczej.