Aktualności

Aktualności

Inwestycja w wiedzę zwraca się najszybciej

Ocena stanu technicznego

Coraz częściej Użytkownik instalacji, która pracuje dłuższy okres czasu, zadaje następujące pytania: czy nadaje się ona do dalszej eksploatacji? Czy nadal jest bezpieczna? Jaki jest jej okres żywotności? Co zrobić aby wydłużyć okres użytkowania? Na te i inne pytania odpowiedź może dać tylko i wyłącznie specjalistyczna ocena stanu technicznego.

 

Częste wątpliwości Użytkownika i zadawane pytania to: czy konstrukcja nadaje się do dalszej eksploatacji, czy wciąż jest bezpieczna? Jaki jest jej okres żywotności? Co zrobić aby wydłużyć okres użytkowania? Na te i inne pytania odpowiedź może dać tylko i wyłącznie wykonana specjalistyczna ocena stanu technicznego.

 

W związku z eksploatowanymi instalacjami w różnych gałęziach przemysłu występuje wzrastające zapotrzebowanie na oceny stanu technicznego instalacji i jej elementów składowych, ze względu na czas eksploatacji i procesy starzenia instalacji, korozję oraz zjawiska zmęczeniowe związane z wahnięciami procesu (temperatura, ciśnienie), itp. Odpowiedź może dać tylko i wyłącznie wykonana specjalistyczna ocena stanu technicznego.

 

1. Ocena stanu technicznego zasobników przykotłowych węgla kotłów (zaplanowanie remontów oraz wymian zasobników)

Ocena makroskopowa elementów konstrukcji zasobników. Odtworzenie dokumentacji (np. skanowanie 3D i pomiary grubości ścianek). Opracowanie modelu 3D, założenie warunków brzegowych, zadanie sił i przeanalizowanie metodą elementów skończonych. Po otrzymaniu wyników i przeprowadzeniu konsultacji, opracowana zostaje koncepcja ewentualnych wzmocnień konstrukcji, wymiany elementów poszycia i konstrukcji, oraz przygotowany zostanie harmonogramu przeglądów technicznych.

 

2. Ocena stanu technicznego zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów

Opis i analiza stanu technicznego zbiorników magazynowych łącznie ze schodami i pomostami komunikacyjnymi. Oględziny istniejących powłok na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych łącznie z osprzętem zbiorników. Wykonanie pomiarów grubości powłok oraz ocena stopnia zniszczenia i wady powłok. Badania przyczepności powłok, ocena twardości (dot. powłok wewnętrznych), ocena kredowania ( dot. powłok zewnętrznych). Badania właściwości antystatycznych (oporność skrośna i powierzchniowa) dla powłoki wewnętrznej. Wykonanie pomiarów grubości dna i pierwszej cargi, płaszcza i dachu metodą ultradźwiękową oaz pomiary uszkodzeń korozyjnych elementów zbiornika (wżery, wykorodowania, korozja podpowłokowa). Opracowanie raportu z wnioski końcowymi i zaleceniami dotyczącymi czasookresów między przeglądami zbiorników.

 

3. Zabezpieczenie elementów instalacji (np. silos, podajnik kubełkowy czy cyklon) przed wybuchem (np. zabezpieczane metodą klap dekompresyjnych lub systemów HRD). Sprawdzenie czy urządzenia wytrzymają wzrost ciśnienia

Odtworzenie elementów instalacji z dokumentacji inwestora lub przez inwentaryzację (np. skanowanie 3D i pomiary grubości ścianek), opracowanie modelu 3D, założenie warunków brzegowych, zadanie ciśnienia i przeanalizowanie metodą elementów skończonych. Po otrzymaniu wyników i przeprowadzeniu konsultacji, opracowana zostaje koncepcja wzmocnień konstrukcji, elementów instalacji, aby spełnić zadane wymagania.

 

Więcej informacji związanych ze specjalistyczną oceną stanu technicznego obiektów technicznych znaleźć można na naszej stronie: Ocena Stanu Technicznego

 

Przygotował: Dział Analiz Technicznych