O nas

O nas

Dział Analiz Technicznych (ASE Expert) firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. będącej częścią Grupy ASE prowadzi analizy, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom projektantów, wykonawców oraz użytkowników obiektów technicznych różnych zakładów przemysłowych. Analizę i ocenę ryzyka przeprowadzamy na każdym etapie cyklu życia systemu technicznego, w związku z czym stosujemy metody dopasowane do ich specyficznych wymagań, optymalizując dzięki temu czas i koszty.

 

Wspomagamy naszych klientów w procesach analitycznych związanych z szerokim spektrum zagadnień, w tym m.in.:

 

 • SEVESO
 • ATEX
 • BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONALNE (SIL)
 • BHP
 • PPOŻ

 

Szeroki wachlarz oferowanych usług, związanych z analizą i oceną ryzyka pozwala na idealne dopasowanie wymagań klientów nakierowane na sprawną i rzetelnie przeprowadzoną analizę, dzięki której uzyskać można pełny i rzeczywisty obraz zagrożeń i ryzyka przypisany do części lub całości zakładu przemysłowego.

 

 

Nasze doświadczenie w przeprowadzaniu analiz technicznych i bezpieczeństwa poparte jest bogatą listą wykonanych projektów analitycznych oraz referencjami w takich branżach jak:

Wiedza i kompetencje naszych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego pozwalają nam na przeprowadzanie różnego rodzaju analiz związanych z następującymi zagadnieniami:

 

 • kwalifikacje zakładów o zwiększonym ryzyku ZZR i zakładów o dużym ryzyku ZDR, opracowanie programów zapobiegania awariom przemysłowym PZA, systemów bezpieczeństwa, raportów o bezpieczeństwie RoB, planów operacyjno-ratowniczych POR
 • definiowanie funkcji bezpieczeństwa, określanie wymagań SIL, tworzenie specyfikacji wymagań bezpieczeństwa SRS, weryfikowanie spełnienia SIL przez systemy automatyki
 • oceny zagrożenia wybuchem OZW, analizy ryzyka wybuchu ARW, tworzenie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem DZPW, instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach Ex, instrukcji w ochrony przed elektrycznością statyczną
 • opiniowanie rozwiązań ppoż, tworzenie, wdrażanie oraz aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, audytowanie w zakresie wszystkich wymienionych powyżej zagadnień
 • analizy zagrożeń i ryzyka, w tym m. in.: PHA, HAZOP, HAZID, LOPA, FTA, RBD, FMEA/FMECA
 • analizy i kontrole stanu i warunków BHP