Usługi

Usługi

Poznaj nasze usługi

W ramach naszej działaności oferujemy również konsulting techniczny inwestycyjny obejmujący następujący zakres prac:

 • Analiza lokalizacji
 • Oszacowanie kosztów inwestycyjnych
 • Wybór i ocena technologii
 • Inżynier kontraktu
 • Prace specjalistyczne dla energetyki i przemysłu procesowego, chemicznego, rafineryjnego, farmaceutycznego, kosmetycznego, itp.
 • Badania wytrzymałości obiektów
 • Badania nieniszczące np.: impedancyjne badania powłok, ocena rezystancji upływu powłok
 • Elektrostatyka: ekspertyzy i pomiary
 • Prace profilaktyczne: badania grubości ścianek, przeglądy urządzeń Ex
 • Optymalizacja pracy instalacji przeciwpożarowej podawania biomasy wraz z dostosowaniem instalacji palnikowej kotła pod względem wydajności i ograniczenia zużycia energii
 • Modelowanie komputerowe i symulatory treningowe
 • Doradztwo techniczne dotyczące: posadowienia zbiorników, zagęszczania podłoża gruntowego
 • Ochrona przed korozją, analiza zjawiska korozji, powłoki ochronne
 • Dobór zabezpieczeń, oceny przyczyn, ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące trwałości i wytrzymałości konstrukcji (instalacje procesowe, zbiorniki, rurociągi, instalacje odsiarczania itp.)
 • Badania elektrochemiczne korozji zbrojenia, ocena potencjałów korozyjnych, skuteczności działania ochrony elektrochemicznej (katodowej)
 • Projektowanie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych (instalacje procesowe, zbiorniki, rurociągi, instalacje odsiarczania itp.)
 • Nadzory inspektorskie zabezpieczania antykorozyjnego dużych projektów (instalacje procesowe, zbiorniki, rurociągi, instalacje odsiarczania itp.)