Get to know our services

Our team of professionals guarantees analytical work at the highest level of quality, in accordance with current formal requirements, specialized knowledge and excellent engineering practice. For each issue we apply an individual approach, focusing on the real needs of our Customers. We assist in the analysis and risk assessment process, as well as on investment projects, at every stage in the life cycle of a technical facility.

Expert

Investment in safety returns quickly

Home
Read more

News

18-01-2019
Nowa wersja polskiej normy HAZOP (PN-EN 61882) już obowiązuje
15 lipca 2016 roku PKN wycofał stosowaną od kilkunastu lat normę zawierającą wytyczne zastosowania techniki HAZOP i procedury badań HAZOP. Zastąpiono ją jednakże nową wersją, oznaczoną jako PN-EN 61882:2016-07.
18-01-2019
Ocena stanu technicznego
Coraz częściej Użytkownik instalacji, która pracuje dłuższy okres czasu, zadaje następujące pytania: czy nadaje się ona do dalszej eksploatacji? Czy nadal jest bezpieczna?
18-01-2019
Dyrektywa Seveso III od 01.06.2016!
W związku z koniecznością implementacji Dyrektywy Seveso III wprowadzono zmienione Prawo Ochrony Środowiska. Zmiany dotyczą m.in. sposobu ustalania bezpiecznej odległości, scenariuszy poważnych awarii jak również parametrów granicznych ich oddziaływania.
Fast Contact
Contact

Automatic Systems Engineering sp. z o.o.

 


Technical Analysis Department

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

 

+48 58 520 77 38

ekspertyzy@ase.com.pl