Aktualności

Aktualności

Inwestycja w wiedzę zwraca się najszybciej

Bezp. funkcjonalne - nowa publikacja

Na polskim rynku wydawniczym pozycji traktujących o bezpieczeństwie funkcjonalnym szukać można z przysłowiową świecą w ręku. Tym bardziej cieszy fakt ukazania się polskojęzycznej publikacji traktującej o tej tematyce.

 

Książka Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego, wydana pod koniec 2015 roku, jest dziełem zbiorowym pod patronatem merytorycznym prof. dr hab. inż. Kazimierza Kosmowskiego z Politechniki Gdańskiej. Powstała na kanwie cyklicznie organizowanych przez firmę Automatic Systems Engineering konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Funkcjonalnym. Zawiera 12 rozdziałów traktujących o poszczególnych zagadnieniach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia obiektu technicznego. Do ich napisania zaproszono krajowych specjalistów – teoretyków i praktyków, którzy uczestniczą na co dzień w pracach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego i diagnostyki technicznej w przemyśle. Aktywni są również na płaszczyźnie przekazywania wiedzy na konferencjach, jak również prowadzenia kursów szkoleniowych, m. in. w ramach krajowego systemu certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne.

 

Książka ta dotyczy aktualnych zagadnień projektowania systemów sterowania i zabezpieczeń z uwzględnieniem analizy i oceny ryzyka w kontekście zidentyfikowanych zagrożeń, jakie występują w obiektach technicznych i instalacjach procesowych o różnym stopniu złożoności.

 

Książka powstała z myślą o specjalistach zajmujących się zagadnieniami zarządzania ryzykiem w cyklu życia w kontekście projektowania i użytkowania rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego. Może być ona również pomocna dla studentów wyższych uczelni technicznych różnych specjalności zainteresowanych tematyką niezawodności, bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa funkcjonalnego.

 

Nas szczególnie cieszy fakt, iż wśród autorów tej publikacji znajdują się także pracownicy naszej firmy, którzy z zagadnieniami opisanymi w książce mają styczność na codzień w swojej praktyce zawodowej.

 

Źródło: Wydawnictwo PG

Przygotował: Tomasz Barnert