Aktualności

Aktualności

Inwestycja w wiedzę zwraca się najszybciej

18-01-2019
Nowa wersja polskiej normy HAZOP (PN-EN 61882) już obowiązuje
15 lipca 2016 roku PKN wycofał stosowaną od kilkunastu lat normę zawierającą wytyczne zastosowania techniki HAZOP i procedury badań HAZOP. Zastąpiono ją jednakże nową wersją, oznaczoną jako PN-EN 61882:2016-07.
18-01-2019
Ocena stanu technicznego
Coraz częściej Użytkownik instalacji, która pracuje dłuższy okres czasu, zadaje następujące pytania: czy nadaje się ona do dalszej eksploatacji? Czy nadal jest bezpieczna?
18-01-2019
Dyrektywa Seveso III od 01.06.2016!
W związku z koniecznością implementacji Dyrektywy Seveso III wprowadzono zmienione Prawo Ochrony Środowiska. Zmiany dotyczą m.in. sposobu ustalania bezpiecznej odległości, scenariuszy poważnych awarii jak również parametrów granicznych ich oddziaływania.
18-01-2019
Bezp. funkcjonalne - nowa publikacja
Na polskim rynku wydawniczym pozycji traktujących o bezpieczeństwie funkcjonalnym szukać można z przysłowiową świecą w ręku. Tym bardziej cieszy fakt ukazania się polskojęzycznej publikacji traktującej o tej tematyce.
18-01-2019
Rekomendacja CSB ws. poprawy bezpieczeństwa rafinerii
Amerykańska organizacja U.S. Chemical Safety Board w swoim dochodzeniu powypadkowym wskazuje na wiele braków i niedociągnięć w zarządzaniu bezpieczeństwem, które przyczyniły się do powstania wybuchu i poważnego zdarzenia typu „near miss” w refinerii ExxonMobil w Torrance (Kalifornia) w połowie lutego 2015 roku.